Værdier

  • Et hyggeligt stævne i dejlige omgivelser
  • Brugeren – spiller, forældre, øvrige – opleves som værende gæst og prioriteret
  • God organisering – der er styr på tingene
  • Sportslig – relevant matchning
  • Kvalitet og nærvær